Exercise self-control on drinking

同朋友歡聚,少不免會聯想到擦餐勁呀唱K呀落酒吧咁。有唔少朋友更會話:「去得玩就預左無底線,就住就住好無癮姐。」你又點睇呢?

話說回來,飲酒雖然普遍,但飲大咗出事,上埋報既亦都見唔少...

好似片中主角咁,開初可能只係想同朋友happy下,無諗過飲多兩杯就變咗做網絡紅人,一夜成名...

所以話:「飲定唔飲 要識自制!」